Υπηρεσίες HR

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είναι εξαιρετικής σημασίας για κάθε επιχείρηση. Παρόλα αυτά δεν διαθέτουν όλες οι εταιρείες αντίστοιχο τμήμα. Καθημερινά όλο και περισσότερες εταιρείες αναθέτουν αρμοδιότητες του τμήματος σε εξωτερικούς συνεργάτες ή άλλες εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουν έναν ολοκληρωμένο και επαγγελματικό έλεγχο των εργαζομένων τους μένοντας πάντα πιστοί στις ισχύουσες νομοθεσίες.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Randstad επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα