Υπηρεσίες HR

Πολλοί εργοδότες καθημερινά λαμβάνουν υπηρεσίες σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό για να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και τις καλύτερες επιλογές  σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα.   Οι υπηρεσίες hr που λαμβάνουν οι εργοδότες έχουν να κάνουν με την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού, την πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την υπηρεσία επαγγελματικής επανατοποθέτησης (outplacement).   H Randstad hellas καθημερινά συνεργάζεται με εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους στη αγορά εργασίας και καλύπτει επιτυχώς τις ανάγκες που προκύπτουν σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.   Αν θέλετε να γνωρίσετε τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει η Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα