Υπηρεσίες hr

  Σε περιόδους που προκύπτουν έκτακτες η εποχιακές ανάγκες ένας εργοδότης μπορεί να λάβει τις κατάλληλες υπηρεσίες hr για να καλύψει τις ανάγκες του.   Τόσο με την εύρεση προσωπικού που θα εργαστεί με προσωρινή απασχόληση, όσο και με την διαχείριση και πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού, οι εργοδότες μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους μέσα από την χρήση των κατάλληλων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού.   Στην Ελλάδα για περισσότερα από 10 χρόνια οι εργοδότες μπορούν και λαμβάνουν από τη Randstad ένα μείγμα υπηρεσιών  που μπορούν να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τις ανάγκες σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.   Αν θέλετε μα γνωρίσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει η Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα