Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Randstad Hellas συνεργάζονται καθημερινά με εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους και παρέχουν λύσεις μέσα από τις διαθέσιμες  υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Ανεξάρτητα από το κλάδο δραστηριότητας ή τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί μια εταιρεία, η Randstad Hellas μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε ανάγκη για το ανθρώπινο δυναμικό.   Μέσα από τις υπηρεσίες για την μόνιμη και την προσωρινή απασχόληση, την εξειδικευμένη στελέχωση, την πρόσληψη και διαχείριση προσωπικού (outsourcing-payrolling) και τα προγράμματα επανατοποθέτησης (outplacement) μπορούμε να γίνουμε ο άμεσος συνεργάτης σας .   Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο http://www.randstad.gr.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα