Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους ένας σύγχρονος εργοδότης μπορεί να αναζητήσει τις κατάλληλες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού από μια συμβουλευτική εταιρεία hr.   Αναφορικά με τους λόγους επιλογής παρακάτω σημειώνονται κάποιοι από τους πιο σημαντικούς:  
  • Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε διαφορετικούς εργοδότες, αλλά και για θέσεις εργασίας  διαφορετικών ειδικοτήτων και επίπεδων. Αρά υπάρχει μια σημαντική βάση δεδομένων με διαθέσιμους και κατάλληλους υποψηφίους για εργασία.
  • Διαθέτουν την κατάλληλη μεθοδολογία για να αξιολογήσουν, να επιλέξουν, αλλά και να προσελκύσουν τους υποψηφίους εκείνους που θα μπορούν να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες ενός εργοδότη.
  • Οι σύμβουλοι hr διαθέτουν επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξειδίκευση, αλλά και εμπειρία σχετικά με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
  • Από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μπορεί να εξοικονομηθεί σημαντικός χρόνος τον οποίο ένας εργοδότης και τα στελέχη που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού μπορούν να αξιοποιήσουν πιο παραγωγικά.
  Βρείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες της Randstad Hellas στο www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα