Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Εδώ και αρκετά χρόνια η υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού ήταν συνώνυμο της εύρεσης και επιλογής προσωπικού για μόνιμη απασχόλησή.   Οι σύμβουλοι hr που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού σε εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν λύσεις σε όλα τα θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό όπως είναι η προσωρινή απασχόληση, η πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τα προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης, καθώς και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες.   H Randstad διαθέτοντας ηγετική θέση στη παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει λύσεις σε διαφορετικούς εργοδότες ανά τον κόσμο.  Αν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, επισκεφθείτε το www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα