Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

  Οι εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για πολλά χρόνια προσφέρουν σημαντικές λύσεις σε εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους.   Μέσα από τις υπηρεσίες hr κάθε εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει τις καλύτερες επιλογές σχετικά με την εύρεση και επιλογή προσωπικού, να αναθέσει την διαδικασία  διαχείρισης και πρόσληψης προσωπικού αλλά και να λάβει άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, όπως είναι το coaching ή τα προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης (outplacement).   H Randstad έχοντας ενεργή και επιτυχημένη δραστηριότητα στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, αποτελεί τον συνεργάτη για τα θέματα προσωπικού σημαντικό αριθμό εργοδοτών.   Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Randstad στο www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα