Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρονται στην αγορά εργασίας ενδιαφέρουν όλους τους εργοδότες ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας ή τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν.

Βασικός στόχος αυτό το διάστημα για κάθε εργοδότη είναι να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει και να αναπτυχθεί. Σε αυτό σημαντικό ρόλο θα διαμορφώσει το ανθρώπινο δυναμικό για κάθε εταιρία. Σε αυτή την προσπάθεια όμως που καταβάλει κάθε εργοδότης και σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχουν λύσεις από συνεργάτες όπως η Randstad.

Οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού της Randstad προσφέρονται από τα γραφεία της σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα με γραφεία στη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει το σύμβουλο σας σε θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας σας. Στο http://www.randstad.gr θα βρείτε τις λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες μας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις ανάγκες σας σε προσωπικό.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα