Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

H αναζήτηση εργασίας είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί από τους υποψηφίους για εργασία την χρήση όλων των διαθέσιμων επιλογών που θα τους οδηγήσουν στις θέσεις εργασίας και στους εργοδότες που αναζητούν στελέχη. Μια τέτοια επιλογή αποτελεί και η συνεργασία ενός υποψηφίου με μια εταιρία που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Η Randstad διαμορφώνει τον κόσμο της εργασίας για περισσότερα από 50 χρόνια και διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και παρέχει καθημερινά σε εργοδότες υπηρεσίες εύρεσης και επιλογής προσωπικού, προσωρινής απασχόλησης,  εξειδικευμένης στελέχωσης, outplacement, coaching.

Επομένως, αν θέλετε να αυξήσετε τις επιλογές για την εύρεση εργασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συμβούλους hr της Randstad και να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας στο www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα