Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού προσφέρονται από εξειδικευμένα στελέχη hr που ασχολούνται με την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού. Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ταυτόχρονα με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, με απώτερο σκοπό την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος το οποίο θα  βοηθήσει στην  ανάπτυξη ενός οργανισμού.

Οι εταιρείες περισσότερο από ποτέ είναι προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα και στην ελαχιστοποίηση του κόστους αλλά και των λανθασμένων επιλογών. Σε αυτό, σημαντική συμβολή μπορεί να έχουν οι εταιρείες συμβούλων που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες μπορούν με την μεθοδολογία που χρησιμοποιούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα και την κάλυψη των αναγκών μίας εταιρίας ανά πάσα στιγμή.

Στην Randstad, χρησιμοποιώντας αποδεδειγμένα επιτυχημένη μεθοδολογία στελέχωσης, υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών μας, εμπειρία από την τοπική αγορά, αλλά και γνώση από τα 50 χρόνια της παρουσίας στην παγκόσμια αγορά του ανθρώπινου δυναμικού, μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις υπηρεσίες που θα σας προσφέρουμε.

Στείλτε μας τα στοιχεία σας από το http://www.randstad.gr και ένας σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα