Σύνταξη του βιογραφικού

Πολλοί που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας προσπαθούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σύνταξη του βιογραφικού.   Τα ερωτήματα που συνήθως προκύπτουν έχουν να κάνουν με την γραμματοσειρά, την χρήση φωτογραφίας, την σειρά παρουσίασης της εργασιακής εμπειρίας, την χρήση του αγγλικού ή του ελληνικού βιογραφικού.   Σε κάθε περίπτωση το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να είναι εύκολο στην κατανόηση και στην ανάγνωση. Δεν θα πρέπει να έχει υπερβολές ή πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  Να έχει στοιχεία επικοινωνίας στα οποία μπορεί κάποιος εργοδότης να επικοινωνήσει για κάθε πληροφορία.   Αυτές αποτελούν μερικές απλές, αλλά ιδιαίτερα χρήσιμες συμβουλές τις οποίες θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη πριν γίνει αίτηση για κάποια θέση εργασίας ή καταχώρηση του βιογραφικού σε κάποιο ηλεκτρονικό μέσο.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα