Σύνταξη του βιογραφικού

Η θετική αξιολόγηση ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας βασίζεται σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες Η σύνταξη του βιογραφικού αποτελεί έναν από αυτούς που θα χρειαστούν ιδιαίτερη προσοχή.   Σε αρκετές περιπτώσεις οι υποψήφιοι για εργασία θεωρούν ότι με την προσωπική επαφή μέσα από μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού θα μπορέσουν να πείσουν για τις ικανότητες τους. Όμως κατά την εύρεση εργασίας το πρώτο βήμα πάντα γίνεται με το βιογραφικό.   Συνεπώς η προσοχή θα πρέπει να στραφεί στις πληροφορίες που θα επιλεχθούν για να περιγράψουν το επαγγελματικό προφίλ, καθώς επίσης και στην δομή και τη σύνταξη που επιλεχθεί έτσι ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή παρουσίαση της εμπειρίας και των δεξιοτήτων.   Η σύνταξη του βιογραφικού από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας. Μπορεί όμως να αναδείξει την προσοχή μας στις λεπτομέρειες αλλά και να διαμορφώσει μια θετική εικόνα για την αξιολόγηση.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα