Σύμβουλοι Hr

Η ομάδα Outplacement - HR Solutions της Randstad αποτελείται από εξειδικευμένους συμβούλους και παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών Επαγγελματικής Επανατοποθέτησης σε όλα τα επαγγελματικά επίπεδα (νεοεισερχόμενοι, μεσαία και ανώτατα στελέχη), σε όλες τις ειδικότητες και κλάδους.     Επίσης, διαθέτουμε Outplacement σύμβουλους και στα δυο μας γραφεία (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και αναλαμβάνουμε προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης σε όλη την Ελλάδα πχ: Λαμία, Τρίπολη, Πάτρα, Ρόδο, Κρήτη.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Randstad επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα