Σύμβουλοι hr

Οι σύμβουλοι hr αξιολογούν ανθρώπινο δυναμικό για συγκεκριμένες ειδικότητες ;   Οι σύμβουλοι hr είναι τα στελέχη εκείνα που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν για λογαριασμό ενός εργοδότη την διαδικασία για την εύρεση και επιλογή προσωπικού, καθώς και να προσφέρουν άλλες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.   Στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα ολοένα και περισσότεροι εργοδότες εμπιστεύονται εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες επιλογές στελέχωσης.   Συνεπώς οι υπηρεσίες που προσφέρονται στις εταιρείες δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις ειδικότητες, τον κλάδο δραστηριότητας ενός εργοδότη ή το επίπεδο των στελεχών που θα αξιολογηθούν.   Αν επιθυμείτε να βρείτε το κατάλληλο προσωπικό για την εταιρεία σας επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα