Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Τα θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό συχνά απαιτούν εξειδίκευση και συγκεκριμένη μεθοδολογία, για αυτό και οι εργοδότες απευθύνονται σε συμβούλους επιχειρήσεων που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες.   Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στα θέματα προσωπικού μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των εργοδοτών σχετικά με την εύρεση και επιλογή  ανθρώπινου δυναμικού (μόνιμη απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, εξειδικευμένη στελέχωση), καθώς και να παρέχουν άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως είναι η πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή η επαγγελματική επανατοποθέτηση (outplacement).   Διαθέτοντας ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού η Randstad Hellas μπορεί να παρέχει όλες τις παραπάνω λύσεις και δώσει αξία στην δραστηριότητα κάθε εργοδότη.   Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Randstad Hellas στο 2106770523.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα