Σύμβουλοι επιχειρήσεων

  Αν μια εταιρεία αναζητάει προσωπικό, αλλά δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να υλοποιήσει την συγκεκριμένη διαδικασία τότε μπορεί να την αναθέσει σε συμβούλους που εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο τομέα.   Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων που θα αναλάβουν να καλύψουν τις ανάγκες μιας εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό  θα πραγματοποιήσουν  την εύρεση και επιλογή προσωπικού χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μεθοδολογία και εργαλεία αξιολόγησης που θα οδηγήσουν στην επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.   Αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr    
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα