Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Οι εργοδότες έχουν περισσότερο από πότε την ανάγκη για να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές σε όλα τα επίπεδα τα δραστηριότητας τους, καθώς και να ελαχιστοποιήσουν τα λάθη αλλά και τα περιττά έξοδα, κάτι το οποίο μπορεί να εξασφαλίσουν οι σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Στο τομέα του ανθρώπινου δυναμικού υπάρχουν σύμβουλοι επιχειρήσεων που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα δώσουν την δυνατότητα σε κάθε εργοδότη να λάβει τις καλύτερες επιλογές στελέχωσης και θα συντελέσουν στην επίτευξη των στόχων.

Η Randstad κατέχοντας ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχει για περισσότερα από 50 χρόνια σε εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Για να επικοινωνήσετε με τους εξειδικευμένους συμβούλους hr επικοινωνήστε με το 2106770523 για το γραφείο μας στην Αθήνα και το 2310414731 για το γραφείο μας στην Θεσσαλονίκη. Εναλλακτικά ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα