Σύμβουλοι επιχειρήσεων – Randstad

  Ανάμεσα στις  δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να εξειδικεύονται οι σύμβουλοι επιχειρήσεων είναι και το ανθρώπινο δυναμικό.   Σε αυτό τον τομέα οι σύμβουλοι hr της Randstad πέρα από τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν για το ανθρώπινο δυναμικό διαθέτουν επίσης, εξειδίκευση, μεθοδολογία και τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης για να πετύχουν το ιδανικό ταίριασμα στις ανάγκες ενός εργοδότη και του υποψήφιου που θα καλύψει τη θέση εργασίας που έχει προκύψει.   Για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει η Randstad  σε εργοδότες επισκεφθείτε το www.randstad.gr
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα