Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού έχουν ένα διπλό και ιδιαίτερα ουσιαστικό  ρόλο για την αγορά εργασίας.   Έρχονται σε επαφή με εταιρείες που επιθυμούν να αναθέσουν την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού για τις νέες θέσεις εργασίας που διαθέτουν ν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν  ότι θα βρεθούν τα στελέχη εκείνα που θα ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του κάθε ρόλου, αλλά και την κουλτούρα της εταιρείας.   Παράλληλα όμως και σε καθημερινή βάση οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού έρχονται σε επαφή με ένα μεγάλο αριθμό υποψήφιων οι οποίοι αξιολογούνται και προετοιμάζονται για το επόμενο βήμα.   Η Randstad, ως εταιρία σύμβουλων ανθρώπινου δυναμικού, για περισσότερα από πενήντα χρόνια διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους υποψήφιους για εργασία.   Στην Ελλάδα η Randstad διατηρεί γραφεία στην Αθήνα (2106770523) και στην Θεσσαλονίκη (2310414728) και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο   http://www.randstad.gr .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα