Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού καθημερινά αξιολογούν υποψήφιους για εργασία με σκοπό να καλύψουν τα αιτήματα που διαχειρίζονται από διαφορετικούς εργοδότες.   Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ένας υποψήφιος για εργασία έχει την δυνατότητα να αναδείξει τις ικανότητες και την εργασιακή του εμπειρία του, αλλά και να συζητήσει για τις ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και θέσεις εργασίας που θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα.   Για να προκύψει συνεργασία με τους συμβούλους hr θα πρέπει πριν να έχει γίνει καταχώρηση του βιογραφικού σημειώματος και αίτηση σε μία θέση εργασίας για την οποία ο υποψήφιος για εργασία θα καλύπτει τις απαιτήσεις που έχουν καταγραφθεί στην αντίστοιχη αγγελία.   Αν θέλετε να κάνετε αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε το www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα