Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad παρέχουν για περισσότερα από 12 χρόνια στην Ελλάδα λύσεις και υπηρεσίες σε εργοδότες από διαφορετικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.   Οι εργοδότες που συνεργάζονται με τους συμβούλους hr της Randstad  έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες τους σχετικά με την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού για μόνιμη απασχόληση, για  προσωρινή απασχόληση, την επαγγελματική επανατοποθέτηση (outplacement), το coaching, καθώς και την πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (outsourcing-payrolling).   Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει η Randstad στο http://www.randstad.gr .
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα