Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού είναι τα στελέχη που με την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση στην αγορά εργασίας έχουν ως σκοπό να πετύχουν ένα τέλειο συνδυασμό μεταξύ των αναγκών ενός εργοδότη και ενός υποψηφίου για εργασία.   Καθημερινά διαχειρίζονται θέσεις εργασίας για διαφορετικές ειδικότητες και εργοδότες  κάτι το οποίο τους δίνει την δυνατότητα να αξιολογούν καθημερινά σημαντικό αριθμό υποψήφιων για εργασία με γνώμονα την εύρεση του ιδανικού εργαζόμενου για κάθε θέση εργασίας.   Οι σύμβουλοι hr της Randstad υλοποιούν την εύρεση και επιλογή προσωπικού για μόνιμη ή προσωρινή απασχόληση, τη διαχείριση και πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την επαγγελματική επανατοποθέτηση.   Εάν αναζητάτε εργασία, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στο www.randstad.gr  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα