Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού στους εργοδότες;   Οι εταιρείες συμβούλων που ασχολούνται με τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού εξειδικεύονται στην εύρεση και επιλογή προσωπικού (μόνιμη απασχόληση, προσωρινή απασχόληση), στην πρόσληψη και διαχείριση προσωπικού, στην εξειδικευμένη στελέχωση, καθώς και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες coaching και outplacement (προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης).   Κάθε εργοδότης ανεξάρτητα από το μέγεθος η τον κλάδο δραστηριότητας του έχει την δυνατότητα να λάβει τις κατάλληλες υπηρεσίες για να εξασφαλίσει τις καλύτερες επιλογές σχετικά με τον ανθρώπινο δυναμικό.   Επισκεφθείτε το www.randstad.gr και ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να προσφέρει η Randstad στη δική σας εταιρεία.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα