Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

  Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε εργοδότες έχουν την δυνατότητα να διαχειρίζονται διαφορετικές θέσεις εργασίας, αλλά και υποψήφιους σε διαφορετικά επίπεδα.   Κρίνεται λοιπό σκόπιμο οι υποψήφιοι που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασία να γνωρίζουν για την δραστηριότητα αυτών των συμβουλευτικών εταιρειών, για τις διαδικασίες που ακολουθούν, καθώς και για θέσεις απασχόλησης που χειρίζονται.   Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις θέσεις εργασίας που χειρίζονται οι σύμβουλοι hr της Randstad επισκεφθείτε το www.randstad.gr. Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης επικοινωνήστε με το 2106770523.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα