Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Την στιγμή που οι περισσότεροι εργοδότες προσπαθούν  να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, αλλά και να πετύχουν τους στόχους τους , οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να συμβάλουν θετικά σε αυτή την προσπάθεια μέσα από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουν.

Σε αυτό το πλαίσιο οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad καθημερινά λαμβάνουν αιτήματα από εργοδότες τα οποία εξυπηρετούν μέσα από μείγμα υπηρεσιών hr κατάλληλες για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού (για μόνιμη η προσωρινή απασχόληση) εξειδικευμένη στελέχωση, προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης (outplacement programs) και το executive coaching.

Αν θέλετε να μάθετε πώς η Randstad μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό επισκεφτείτε το http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα