Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού καλούνται από τους εργοδότες να συμμετάσχουν στην διαδικασία εύρεσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για να προσφέρουν τις καλύτερες επιλογές και λύσεις στις ανάγκες που προκύπτουν.

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad έχοντας αποκτήσει εμπειρία και ειδίκευση  στις απαιτήσεις των εργοδοτών μπορούν να προσφέρουν σε όλους τους εργοδότες υπηρεσίες σχετικά με την εύρεση προσωπικού για μόνιμη και προσωρινή απασχόληση, την πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (outsourcing - payrolling) και τα προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης (outplacement) και executive coaching.

Επικοινωνήστε σήμερα με τα γραφεία μας στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη  για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα