Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad καθημερινά συνεργάζονται με εργοδότες και εργαζόμενους για να καλύψουν τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται. Βασικός στόχος είναι να αξιολογηθούν τα στελέχη εκείνα που θα αποτελέσουν την ιδανική επιλογή για την συγκεκριμένη θέση και θα προσφέρουν άμεσα αξία στον εργοδότη.

Πέρα από την μεθοδολογία αξιολόγησης που υλοποιείτε με συνέντευξη επιλογής, τεστ ικανοτήτων η προσωπικότητας αλλά και τον έλεγχο συστάσεων, η τελική επιλογή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά που έχει θέσει ο εργοδότης. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και το περιβάλλον στο οποίο θα χρειαστεί να  εργαστεί ένα στέλεχος.

Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Randstad καταλήγουν στους επικρατέστερους, οι οποίοι στην συνέχεια καλούνται να περάσουν την διαδικασία αξιολόγησης του κάθε εργοδότη η οποία θα οδηγήσει στην τελική επιλογή.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού της Randstad στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα