Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού

Η σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού είναι τα εξειδικευμένα στελέχη που θα αναλάβουν για ένα εργοδότη να υλοποιήσουν την διαδικασία αξιολόγησης και εύρεσης του κατάλληλου προσωπικού.

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού αφού λάβουν το αντίστοιχο αίτημα και τις απαιτήσεις για μια θέση εργασίας, δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας στα διάφορα μέσα, αναζητούν στελέχη που έχουν ήδη αξιολογηθεί ή απλά έχουν καταχωρήσει το βιογραφικό τους στις βάσεις που έχουν διαμορφώσει και πραγματοποιούν συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού και τεστ ικανοτήτων.

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία καταλήγουν σε αυτούς που καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις του εργοδότη και δημιουργούν μια αναφορά σχετικά (short list) με τους επικρατέστερους, τις ικανότητες τους, τους λόγους για τους οποίους πρέπει να επιλεχθούν για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, καθώς και τις συστάσεις που έχουν ληφθεί από προηγούμενους εργοδότες.

Στην συνέχεια ο εργοδότης μέσα από τους υποψηφίους που έχουν ξεχωρίσει ξεκινάει την δική του διαδικασία αξιολόγησης που θα οδηγήσει στην τελική επιλογή.

Για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Randstad επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα