Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού της Randstad εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Μια από τις από τις υπηρεσίες hr που προσφέρονται είναι η εύρεση μόνιμου ή προσωρινού προσωπικού για την εταιρία σας. Επίσης, αναλαμβάνουν την υπηρεσία Διαχείρισης Μισθοδοσίας. Η υπηρεσία Outplacement προσφέρεται με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Οι σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού της Randstad είναι υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση τόσο της εταιρίας-πελάτη όσο και των υποψήφιων για εργασία. Σκοπός μας είναι να συνδυαστούν με τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες και των επιχειρήσεων και των ατόμων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε αυτές, και να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες από τους σύμβουλους ανθρώπινου Δυναμικού της Randstad για τις υπηρεσίες Human Resources που προσφέρουμε στο 2106770523 ή μέσω e-mail στο randstad@randstad.gr.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα