Σύμβουλοί ανθρώπινου δυναμικού

Οι σύμβουλοί ανθρώπινου δυναμικού είναι οι επαγγελματίες που καλύπτουν με επιτυχία τις  ανάγκες των εργοδοτών σε προσωπικό , καθώς και σε υπηρεσίες σχετικά με την πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις, τα εργαλεία αξιολόγησης και η μεθοδολογία στην εύρεση και επιλογή προσωπικού μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε εργοδότη που επιθυμεί να ξεχωρίσει, αλλά και να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει.

Σε αυτή την προσπάθεια οι σύμβουλοι ανθρωπίνου δυναμικού της Randstad διαθέτοντας περισσότερα από 12  χρόνια εμπειρίας μπορούν να αποτελέσουν τον άμεσο συνεργάτη σας.

Επικοινωνήστε σήμερα με την Randstad στο 2106770523 ή βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο http://www.randstad.gr

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα