Συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την εύρεση εργασίας.Αποτελεί το έγγραφο που συνοδεύει το βιογραφικό σημείωμα, και με τις πληροφορίες που περιλαμβάνει μπορεί να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για τον υποψήφιο.     Οι εργοδότες κατά την εύρεση προσωπικού αξιολογούν μεγάλο αριθμό βιογραφικών. Επομένως, για να μπορέσει κάποιος να φτάσει στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης (συνέντευξη για την επιλογή προσωπικού) θα πρέπει το βιογραφικό του να είναι περιεκτικό και εύκολο στην ανάγνωση περιλαμβάνοντας την εργασιακή εμπειρία, τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τις λοιπές δεξιότητες, καθώς και να διαθέτει μια συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αποτυπώνει τους λόγους που τον καθιστούν κατάλληλο για μια θέση εργασίας.     Εάν ενδιαφέρεστε για εργασία, επισκεφθείτε το  www.randstad.gr, και δείτε όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας για τις οποίες μπορείτε να κάνετε αίτηση καταχωρώντας ηλεκτρονικά το βιογραφικό και την συνοδευτικά επιστολή σας.   Καλή σας επιτυχία!
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα