Συνοδευτική επιστολή

Όταν κάνετε αίτηση σε μια θέση εργασίας στέλνετε μόνο το βιογραφικό ή επισυνάπτετε και τη συνοδευτική επιστολή;   Ιδανικά θα πρέπει για κάθε αίτηση να υπάρχει και μια συνοδευτική επιστολή η οποία θα έχει διαμορφωθεί κατάλληλα. Όμως στην πράξη αποδεικνύεται ότι κάποιοι από τους  υποψήφιοι το θεωρούν κάτι προαιρετικό, οπότε και δεν τη περιλαμβάνουν.   Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συνοδευτική επιστολή και την σημαντικότητα της κατά την διαδικασία αξιολόγησης:  
  • Σας δίνετε η ευκαιρία να εκφράσετε με μεγαλύτερη ανάλυση τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά για τα οποία ξεχωρίζεται.
  • Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αποτελείται εσείς τον κατάλληλο υποψήφιο.
  • Μπορείτε να εξηγήσετε τυχόν κενά του βιογραφικού σας (π.χ. στις χρονολογίες).
  • Έχετε την δυνατότητα να αναδείξετε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες.
  Για τους παραπάνω λόγους η συνοδευτική επιστολή μπορεί να είναι χρήσιμη κατά την αναζήτηση εργασίας  έτσι ώστε να προκύψει η επιθυμητή θετική αξιολόγηση.   Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαμόρφωση του βιογραφικού και της συνοδευτικής  επιστολής μπορείτε να κάνετε αίτηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα