Συνοδευτική επιστολή

H συνοδευτική επιστολή αποτελεί μια δυνατότητα που έχουν όσοι αναζητούν εργασία για να παρουσιάσουν τα στοιχεία εκείνα που τους καταστούν κατάλληλους για μια θέση εργασίας.   Η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να αποτελεί μια επανάληψη του βιογραφικού, αλλά ένα μέσο για την ανάδειξη ικανοτήτων και επιτευγμάτων. Επίσης αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάδειξη και εξάσκηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τις οποίες οι περισσότεροι εργοδότες αναμένουν να δουν στα επόμενα στάδια της αξιολόγησης.   Πριν από την επόμενη αίτηση σε μια θέση εργασίας η συνοδευτική επιστολή μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί εφόσον διαμορφωθεί κατάλληλα μια συνοδευτική επιστολή η οποία θα μπορεί να αναδείξει τους λόγους για τους οποίους ένας υποψήφιος αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια θέση απασχόλησης.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα