Συνοδευτική επιστολή

  Η συνοδευτική επιστολή του βιογραφικού αποτελεί την πρώτη εικόνα που θα λάβει ένας εργοδότης για ένα επαγγελματικό προφίλ.   Ένας υποψήφιος που θα κάνει αίτηση σε μια θέση εργασίας, με όποιο τρόπο και αν αποφασίσει να στείλει το βιογραφικό του θα πρέπει να διαμορφώσει  μια συνοδευτική επιστολή.   Το κείμενο που επιλεχθεί θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στην αγγελία  στην οποία θα γίνει η αίτηση (όνομα υπευθύνου, τίτλος θέσης, κωδικός θέσης, μέσο στο οποίο έχει δημοσιευθεί κλπ) αλλά και να τονίζει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης.   Τέλος, η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να αποτελεί   επανάληψη του βιογραφικού και να είναι συνοπτικό καθώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το στέλεχος που έχει αναλάβει την εύρεση προσωπικού  συχνά καλείται να αξιολογήσει σημαντικό αριθμό βιογραφικών.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα