Συνοδευτική επιστολή

Εσείς θα στείλετε την συνοδευτική επιστολή σας σε μια αγγελία για εργασία ή θα επιλέξετε να προχωρήσετε την αίτηση σας μόνο με το βιογραφικό; Ακόμα και αν στις πληροφορίες που έχει επιλέξει ένας εργοδότης να δημοσιεύσει δεν γίνεται κάποια συγκεκριμένη αναφορά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μην γίνει αποστολή της συνοδευτικής επιστολής. Καθώς η διαδικασία για την εύρεση προσωπικού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον ανθρώπινο παράγοντα και πρωταρχικός στόχος κάθε υποψηφίου είναι να πείσει για την καταλληλότητα του, η χρήση της συνοδευτικής επιστολής μπορεί να αναδείξει και να προωθήσει ακόμα καλύτερα ένα επαγγελματικό προφίλ. Παράλληλα, κατά την αξιολόγηση προσωπικού σε αρκετές περιπτώσεις ένας υποψήφιος θα χρειαστεί να αναπτύξει και να αναδείξει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, κάτι το οποίο ένας υποψήφιος μπορεί να εξασκήσει με την δημιουργία της συνοδευτικής επιστολής του Για να κάνετε αίτηση στις νέες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε το www.randstad.gr.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα