Συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί το έγγραφό το οποίο κατά την αναζήτηση εργασίας μπορεί να συμβάλει θετική αξιολόγηση του βιογραφικού από ένα εργοδότη.   Μέσα από τις πληροφορίες που καταγράφονται στην συνοδευτική επιστολή μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπικότητα, τις φιλοδοξίες, τους στόχους, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά ενός υποψηφίου ταιριάζουνε με τις απαιτήσεις για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.   Ταυτόχρονα, οι εργοδότες που θα αξιολογήσουν το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή θα έχουν μια καλύτερη και ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με ένα υποψήφιο πριν προκύψει το επόμενο βήμα της διαδικασία και προκύψει η συνέντευξη εργασίας.   Μπορείτε να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας και τη συνοδευτική  επιστολή σας στο www.randstad.gr .
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα