Συνοδευτική επιστολή

Πολλοί υποψήφιοι αναρωτιούνται για την χρησιμότητα που μπορεί να έχει η συνοδευτική επιστολή στην διαδικασία αξιολόγησης και αν θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην αίτηση για μια θέση εργασίας χωρίς να την χρησιμοποιούσουν.   Τόσο η συνοδευτική επιστολή, όσο και το βιογραφικό κατά την εύρεση προσωπικού μπορούν να διαβαστούν από στελέχη τα οποία να ερμηνεύσουν τις πληροφορίες που έχουν καταγραφθεί με διαφορετικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα προκύψουν διαφορετικές οπτικές γωνίες για τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά.   Συνεπώς αν θέλουμε να καλύψουμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις κατά την αξιολόγηση προσωπικού, τότε θα πρέπει να διαμορφώσουμε ανάλογα και την συνοδευτική επιστολή.   Ενημερωθείτε για τις θέσεις απασχόλησης που χειρίζονται οι σύμβουλοι hr της ωκαι καταχωρήστε σήμερα το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή σας.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα