Συνοδευτική επιστολή

  Εφόσον η συνοδευτική επιστολή καταγράφει στοιχεία από το βιογραφικό σημείωμα, κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι θα μπορούσε να παραληφθεί από την διαδικασία αξιολόγησης.   Η συνοδευτική επιστολή όμως έχει καθιερωθεί για να μπορεί κάθε υποψήφιος να τονίσει τα χαρακτηριστικά εκείνα που τον κάνουν κατάλληλο για την θέση εργασίας για την οποία θα αιτηθεί και όχι για να επαναλάβει τα στοιχεία που έχει καταγράψει στο βιογραφικό.   Επιπλέον σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν την συνοδευτική  επιστολή κάτι το οποίο συνήθως καταγράφουν στην αγγελία που θα δημοσιεύσουν για την θέση εργασίας για την οποία θα αξιολογήσουν προσωπικό.   Συνεπώς, η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να λαμβάνεται ως ένα μια επιπλέον δυνατότητα προώθησης των επαγγελματικών χαρακτηριστικών και της καταλληλότητας για μια θέση εργασίας και όχι απλά ως ένα παρόμοιο έγγραφό του βιογραφικού  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα