Συνοδευτική επιστολή

Μπορούμε να κάνουμε αίτηση σε μία θέση εργασίας χωρίς να χρησιμοποιήσουμε συνοδευτική επιστολή;

Η συνοδευτική επιστολή του βιογραφικού έχει καθιερωθεί κατά την διαδικασία εύρεσης και επιλογής  ανθρώπινου δυναμικού. Η δημιουργία μιας τέτοιας επιστολής έχει ως στόχο την καταγραφή των επαγγελματικών χαρακτηριστικών τα οποία ταιριάζουν με την θέση εργασίας για την οποία θα γίνει η αίτηση και αναδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψήφιου, χωρίς όμως να γίνεται επανάληψη του βιογραφικού.

Για κάποιες θέσεις εργασίας υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι αναφέρουν στις απαιτήσεις ότι επιθυμούν να λάβουν μια συνοδευτική επιστολή, ενώ για κάποιες άλλες θέσεις εργασίας πιθανόν να μην είναι απαραίτητο.

Παρ’ όλα αυτά αν θέλετε να καλύπτετε όλες τις λεπτομέρειες για την αξιολόγηση προσωπικού η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη.

Καλή επιτυχία!

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα