Συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή παρά το γεγονός ότι προηγείται του βιογραφικού έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα στην διαδικασία αξιολόγησης χωρίς όμως να μειώνεται ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα της.

Τα στελέχη που υλοποιούν την εύρεση και επιλογή προσωπικού αναμένουν πλέον το σύντομο κείμενο της συνοδευτικής επιστολής που καταγράφει και αναδεικνύει το προφίλ του υποψηφίου για εργασία, καθώς και τους πιθανούς λόγους για τους οποίους αποτελεί ιδανική επιλογή για την θέση εργασίας για την οποία γίνεται η αίτηση.

Η συνοδευτική επιστολή παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει στοιχεία του βιογραφικού θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με την θέση εργασίας και το στέλεχος στο οποίο απευθυνόμαστε.

Ένα λάθος το οποίο θα πρέπει σίγουρα να αποφευχθεί είναι η μαζική χρήση της ίδιας επιστολής για όλες τις θέσεις εργασίας για τις οποίες ενδιαφερόμαστε.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα