Συνοδευτική επιστολή

Εφόσον ξεκινάτε την διαδικασία για την αναζήτηση εργασίας θα πρέπει μαζί με την ανανέωση και τη σύνταξη του βιογραφικού σας να διαμορφώσετε και τη συνοδευτική επιστολή.

Η συνοδευτική επιστολή μπορεί να έχει δύο χρήσεις:

1. Συνοδευτική επιστολή που αποστέλλεται για μια συγκριμένη θέση εργασίας που έχει δημοσιευθεί.

Σε αυτή την περίπτωση απευθύνεστε στο στέλεχος που έχει αναλάβει την εύρεση και επιλογή προσωπικού, και θα χρειαστεί να καταγράψετε και το μέσο που βρήκατε την αγγελία δημοσιευμένη.

2. Επικοινωνία με εργοδότες οι οποίοι δεν έχουν δημοσιευμένη κάποια συγκριμένη θέση εργασίας.

Σε αυτή τη περίπτωση η συνοδευτική επιστολή που θα διαμορφώσετε θα πρέπει να  δηλώνει το ενδιαφέρον σας για την εταιρία στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε, αλλά και να προβάλει συνοπτικά την εργασιακή εμπειρία και τις ικανότητες που σας κάνουν να ξεχωρίζετε.

Και στις δύο περιπτώσεις το περιεχόμενο πρέπει να είναι ξεκάθαρο, συνοπτικό και να δείχνει το λόγο για τον οποίο ένας εργοδότης θα πρέπει να σας καλέσει σε συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα