Συνοδευτική επιστολή

   

Το βιογραφικό όπως συνηθίζεται θα πρέπει να αποστέλλεται πάντα μαζί με την συνοδευτική επιστολή. Ο λόγος είναι για να παρουσιάσουμε ή να τονίσουμε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του προφίλ μας που ταιριάζουν με τη θέση εργασίας και θα κάνουν τον υποψήφιο εργοδότη να μας επιλέξει. Σκοπός της συνοδευτικής επιστολής δεν είναι να μεταφέρουμε και πάλι όλες τις λεπτομέρειες του βιογραφικού, αλλά να προωθήσουμε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα μας.     Παράλληλα, εφόσον καταφέρουμε να γράψουμε μια σωστή και περιεκτική επιστολή η οποία θα διαβαστεί από το στέλεχος που ασχολείται με την εύρεση και επιλογή προσωπικού, τότε θα έχουμε αποδείξει επιπλέον και τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες στον γραπτό λόγο, μια ικανότητα ιδιαίτερα σημαντική για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.     Καταχωρήστε εύκολα και απλά στο http://www.randstad.gr το βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή σας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα