Συνοδευτική επιστολή

Με την αποστολή του βιογραφικού σας για κάποια συγκεκριμένη δουλειά, είναι πολύ σημαντικό να αποστείλετε και κάποια συνοδευτική επιστολή. Η συγκεκριμένη επιστολή θα χρησιμοποιηθεί από τους συμβούλους HR ή τον εκάστοτε αρμόδιο για την εύρεση και επιλογή προσωπικού για μια πρώτη  αξιολόγηση των επικοινωνιακών σας δυνατοτήτων, αλλά και του πραγματικού σας ενδιαφέροντος για την θέση εργασίας.

Κάθε τέτοια συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να περιέχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά:

  • Συγκεκριμένη προσφώνηση, η οποία, όμως, θα παραμένει σε τυπικά πλαίσια και δεν θα δείχνει μια πολύ μεγάλη οικειότητα.
  • Προσαρμοσμένο περιεχόμενο στην εκάστοτε θέση εργασίας. Η κίνηση αυτή θα βελτιώσει τα αποτελέσματα της αναζήτησης εργασίας, μιας και φαίνεται ότι είστε συνειδητοποιημένοι και επιθυμείτε την θέση που αναγράφεται στην συγκεκριμένη αγγελία.
  • Στοιχεία επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά, σίγουρα, θα αναγράφονται και στο βιογραφικό σας, αλλά είναι σημαντικό να αναφέρονται και εδώ.

Γενικά,  μια συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να περιέχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά σας που δεν μπορείτε να αναφέρεται στο βιογραφικό άμεσα, αλλά δεν θα πρέπει να είναι μια επανάληψη αυτού. Τονίζεται, εδώ, πάλι ότι μια τέτοια πρακτική θα πρέπει να είναι στοχευμένη και τοποθετημένη στα πλάισια των προδιαγραφών της επιθυμητής εργασίας.

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα