Συνέντευξη εργασίας

Η συνέντευξη εργασίας είναι μια διαδικασία που μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα δύσκολη από μερικούς ανθρώπους ειδικά όταν αυτοί εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας ή επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους έχοντας παραμείνει  πολλά χρόνια στην ίδια θέση. Αν ανήκετε σε μια από τις δύο αυτές κατηγορίες  καλό θα ήταν να εστιάσετε στην καλή προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας.

Ακολουθούν ερωτήσεις, που πιθανόν ερωτηθείτε και καλό θα ήταν να έχετε προετοιμάσει:

 • Τι μπορείτε να προσφέρετε στην εταιρεία;
 • Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία;
 • Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να επιλέξουμε εσάς γι’ αυτή τη θέση- και όχι έναν άλλο υποψήφιο; (πρέπει να μιλήσετε για τις δεξιότητές σας).
 • Γιατί ενδιαφέρεστε για την εταιρεία μας;
 • Έχετε εργαστεί ποτέ υπό πίεση;
 • Με τι είδους ανθρώπους προτιμάτε να συνεργάζεστε;
 • Μπορείτε να μου δώσετε παραδείγματα κατά τα οποία δεχτήκατε κριτική- όσον αφορά την εργασία σας  (ακολουθεί η ερώτηση σχετικά με το πώς αντιμετωπίσατε την κριτική αυτή).
 • Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα κατά το οποίο οργιστήκατε στη δουλειά;
 • Τι τύπου ανθρώπους δυσκολεύεστε να διαχειριστείτε;
 • Μπορείτε να μας δώσετε μας ένα παράδειγμα κατά το οποίο χρειάστηκε να διαφωνήσετε με τον προϊστάμενο σας;
 • Προτιμάτε να εργάζεστε σε ομάδα ή ατομικά;
 • Πώς αξιολογείτε την απόδοσή σας ;
 • Ποιες δεξιότητες θα θέλατε να αναπτύξετε/ βελτιώσετε;
 • Ποιες από τις αρμοδιότητες του ρόλου είναι οι λιγότερο αγαπημένες σας;
 • Γιατί θα σας αρέσει αυτός ο ρόλος;
 • Πού βλέπετε τον εαυτό σας τα επόμενα 5 χρόνια;
 • Πώς θα σας περιέγραφε ένας συνάδελφός σας;
 • Τι πιστεύετε ότι αναφέρουν οι συστάσεις σας, για εσάς;
 • Ποια επίθετα θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε τον εαυτό σας;
 • Ποιες δεξιότητες αναπτύξατε και χρησιμοποιήσατε κατά τους τελευταίους 3 μήνες;

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο συνεντευκτής θα προσπαθήσει να αξιολογήσει, βάσει των απαντήσεών σας, αν έχετε συγκεκριμένες δεξιότητες. Καλό θα ήταν να δώσετε απαντήσεις που αποδεικνύουν ότι κατέχετε τις δεξιότητες αυτές. Για παράδειγμα:

Ο συνεντευκτής θα προσπαθήσει να εξετάσει  το είδος της σχέσης που αναπτύσσετε με τους συναδέλφους σας και πιο συγκεκριμένα:

 • Aν αντιμετωπίζετε τους συναδέλφους σας με σεβασμό.
 • Αν είστε δεκτικοί στις διαφορετικές απόψεις των συναδέλφων σας
 • Αν χτίζετε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συναδέλφους/πελάτες σας.

Ο συνεντευκτής θα αξιολογήσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και θα προσπαθήσει να εκμαιεύσει αν:

 • Χρησιμοποιήσετε γλώσσα που πιθανόν οι συνάδελφοί σας δεν καταλαβαίνουν
 • Ακούτε τους συνομιλητές σας
 • Εναλλάσσετε τον τρόπο επικοινωνίας σας ανάλογα με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεστε. Επικοινωνείτε όσες πληροφορίες πρέπει με τους εξωτερικούς συνεργάτες (όχι πολύ λίγες, ούτε υπερβολικά πολλές).
 • Επικοινωνείτε με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση αυτά που θέλετε στους άλλους.

Εστίαση στην απόδοση. Ο συνεντευκτής θα προσπαθήσει να αξιολογήσει αν:

 • Είστε προσαρμοστικοί και προσαρμόζεστε στις ανάγκες των πελατών, όταν χρειαστεί.
 • Αντιλαμβάνεστε ότι η εργασία σας έχει άμεση συνέπεια/ επίδραση στην εργασία των συναδέλφων σας.
 • Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ξεφεύγετε από τα στενά πλαίσια του ρόλου και επιδεικνύετε προσαρμοστικότητα
 • Ζητάτε βοήθεια όταν το χρειάζεστε
 • Οργανώνετε την εργασία σας αποτελεσματικά

Ικανότητα να παίρνετε αποφάσεις. Ο συνεντευκτής θα προσπαθήσει να εξετάσει  αν:

 • Δίνετε μεν προσοχή στη λεπτομέρεια, αλλά δεν το παρακάνετε.
 • Γνωρίζετε πότε πρέπει να σταματήσετε να είστε αναλυτικοί και να πάρετε μια απόφαση.
 • Λαμβάνετε υπόψη πληροφορίες από πολλές διαφορετικές πηγές πριν  πάρετε μια απόφαση.
 • Προβλέπετε  την μακροπρόθεσμη επίδραση των αποφάσεών σας.

Συνεχής βελτίωση. Ο συνεντευκτής θα προσπαθήσει να αξιολογήσει αν:

 • Είστε δεκτικοί στην κριτική.
 • Δείχνετε ενθουσιασμό για να μάθετε καινούρια πράγματα.
 • Προσαρμόζεστε στις αλλαγές του ρόλου σας.
 • Μοιράζεστε τη γνώση σας με τους άλλους και τους βοηθάτε να εξελιχθούν.
 • Προσεγγίζετε τους άλλους και ζητάτε τη γνώμη τους με σκοπό να μάθετε και να εξελιχθείτε.
 • Εντοπίζετε τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων και βρίσκετε λύσεις.
 • Εντοπίζετε πότε οι καθιερωμένες διαδικασίες δεν είναι αποτελεσματικές και ενεργείτε ανάλογα.
 • Παίρνετε την ευθύνη της προσωπικής σας εξέλιξης.

Δημιουργικότητα. Ο συνεντευκτής θα προσπαθήσει να αξιολογήσει αν:

 • Παίρνετε μέρος σε ομαδικές δραστηριότητες με άτομα που δεν ανήκουν στο τμήμα σας.
 • Έχετε πρωτοποριακές ιδέες και τις μοιράζεστε .
 • Ενθαρρύνετε και εξελίσσετε τις ιδέες των άλλων και δεν τις εμποδίζετε. Βρίσκετε γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις.
 • Κάνετε τις ιδέες σας πράξη.

Στο κλείσιμο της συζήτησης  ευχαριστήστε τον υπεύθυνο αυτής για τον χρόνο του. Καλό θα ήταν να έχετε προετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις το περιεχόμενο των οποίων θα αντικατοπτρίζει τις γνώσεις σας για την εταιρεία καθώς και τον ενθουσιασμό σας για τη θέση. Αποφύγετε να ρωτήσετε για την αμοιβή και το πακέτο παροχών καθώς κάτι τέτοιο υπονοεί ότι τα χρήματα αποτελούν το μόνο σας κίνητρο. Πιθανές ερωτήσεις που θα μπορούσατε να κάνετε στο τέλος της συζήτησης:

 • Θα μπορούσατε να μου δώσετε μια πλήρη περιγραφή της θέσης;
 • Γιατί αυτή η θέση είναι ανοιχτή;
 • Τι είναι αυτό που έχει κάνει την εταιρεία τόσο επιτυχημένη;
 • Υπάρχει ευκαιρία εκπαίδευσης;
 • Ποιοί είναι οι στόχοι που η ομάδα επιδιώκει να επιτύχει;
 • H θέση αυτή αποτελεί το επόμενο επαγγελματικό βήμα που θα ήθελα να κάνω. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο;
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα