Συνέντευξη Εργασίας

Σε κάθε εταιρία η συνέντευξη εργασίας για την επιλογή προσωπικού, μπορεί να διεξαχθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την κουλτούρα της κάθε εταιρίας, τη θέση εργασίας και τον  χρόνο που απαιτείται για να καλυφθεί η θέση.     Οι τύποι συνεντεύξεων είναι οι εξής:
  • Η συνέντευξη πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου.
  • Η συνέντευξη πραγματοποιείται με την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων όπως για πχ το Skype.
  • Η συνέντευξη γίνεται με ένα στέλεχος από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η συνέντευξη γίνεται με 2 στελέχη (τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και line manager).
  • Η διαδικασία επιλογής που γίνεται από μια επιτροπή.
  • Η διαδικασία επιλογής προσωπικού γίνεται με άλλους υποψήφιους για εργασία.
  Σε όλους τους τύπους συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα και να εφοδιαστούν με ψυχραιμία για να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό έχοντας πάντα ως στόχο να πετύχει και να κερδίσουν τη θέση εργασίας.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα