Συνέντευξη εργασίας

Όταν ένας υποψήφιος για εργασία στείλει το βιογραφικό του σε κάποια θέση εργασίας, στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρεί ότι το προφίλ του ταιριάζει και θα έχει την ευκαιρία να κληθεί σε μια  συνέντευξη εργασίας. Τι γίνεται όμως όταν αντί για τη συνέντευξη εργασίας που περιμένατε με σιγουριά δεχθείτε μια αρνητική απαντητική επιστολή;   Σύμφωνα με τα στελέχη που ειδικεύονται στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού αρκετοί από τους υποψήφιους που αναζητούν εργασία θα πραγματοποιήσουν αιτήσεις ακόμα και για θέσεις απασχόλησης στις οποίες οι η εργασιακή τους εμπειρία τους  και ακαδημαϊκές τους γνώσεις δεν ταιριάζουν ακριβώς, καθώς υπάρχει η πεποίθηση ότι οι εργοδότες χρησιμοποιούν υψηλά κριτήρια για να προσελκύσουν τα στελέχη που επιθυμούν.   Για τον λόγο αυτό τα κριτήρια που θέτει κανείς κατά την αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να ανταποκρίνονται και στις διαθέσιμες ικανότητες και την εργασιακή εμπειρία, έτσι ώστε να υπάρχουν  μεγαλύτερες πιθανότητες για το επόμενο βήμα.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα