Συνέντευξη εργασίας

Για κάποιους η ευκαιρία που τους δίνεται για να έχουν μια συνέντευξη εργασίας με ένα εργοδότη τελικά θα περάσει ανεκμετάλλευτη και όχι απαραίτητα γιατί δεν κάλυπταν τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.   Οι λανθασμένες απαντήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες του βιογραφικού, η κακή προετοιμασία για το αντικείμενο του εργοδότη, η αργοπορία στη προκαθορισμένη συνάντηση χωρίς καμία ενημέρωση, αλλά και η μη επαγγελματική επικοινωνία και συμπεριφορά αποτελούν  από τους πιο συνήθεις λόγους για να λάβει ένας υποψήφιος για εργασία μια αρνητική αξιολόγηση.   Στην συνέντευξη επιλογής δεν αρκεί μόνο η εργασιακή εμπειρία και το καλό φτιαγμένο βιογραφικό. Συχνά οι λεπτομέρειες για τις οποίες οι περισσότεροι αισθάνονται σίγουροι είναι δυνατόν να κάνουν την διαφορά.   Οι νέες θέσεις εργασίας από τη Randstad είναι διαθέσιμες στο http://www.randsatd.gr .  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα