Συνέντευξη εργασίας

  Κατά την διαδικασία αξιολόγησης για την εύρεση προσωπικού η συνέντευξη εργασίας είναι αυτή που θα καθορίσει την επιλογή ενός εργοδότη για μια θέση εργασίας.   Σε αυτή την συνάντηση με ένα εργοδότη ένας υποψήφιος για εργασία θα πρέπει παρουσιάσει με τον καλύτερο δυνατόν τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες για τις οποίες ξεχωρίζει, καθώς επίσης και την προσωπικότητα του με την οποία θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ρόλου για τον οποίο επιθυμεί να προσληφθεί.   Συνεπώς η κατάλληλη προετοιμασία για την συγκεκριμένη συνάντηση σχετικά με το βιογραφικό, τις λεπτομέρειες σχετικά με την δραστηριότητα του εργοδότη, την γνώση για τις απαιτήσεις της θέσεις, αλλά και την επαγγελματική εμφάνιση κρίνονται απαραίτητα στοιχεία για να παρουσιάσει ένας υποψήφιος τον καλύτερο εαυτό του.   Διαφορετικά η εύρεση εργασίας μπορεί να μην έχει άμεσα τα επιθυμητά αποτελέσματά και η προσπάθεια να πρέπει να συνεχιστεί.
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα