Συνέντευξη εργασίας

Η συνέντευξη εργασίας αποτελεί την σημαντικότερη  δραστηριότητα κατά την οποία ένας υποψήφιος θα πρέπει εκτός από τη θετική εντύπωση που θα αφήσει, να πείσει για την καταλληλότητα του για την συγκεκριμένη θέση που σε επόμενο στάδιο θα οδηγήσει σε μια προσφορά για εργασία.

Κάποιοι υποψήφιοι τελικά δεν καταφέρνουν να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό τους γιατί στην πορεία της εύρεσης εργασίας και της αξιολόγησης του βιογραφικού δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή στα παρακάτω:

1. Πριν από τη συνέντευξη εργασίας να γίνει έρευνα για τον εργοδότη, τη δραστηριότητα του και το περιβάλλον εργασίας που προσφέρει.

2.Να υπάρχει πολύ καλή όλων των λεπτομερειών που αναγράφονται στο βιογραφικό.

3. Να γίνει επιλογή του κατάλληλου επαγγελματικού ντυσίματος για τη συνάντηση σας.

4. Να υπάρχει συνέπεια σε σχέση με την ώρα,  το τόπο και το στέλεχος με το οποίο θα γίνει η συνέντευξη εργασίας.

Για να προετοιμαστείτε καλύτερη για την επόμενη συνάντηση σας με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού διαβάστε  τα σχετικά άρθρα στο /blog

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα