Συνέντευξη επιλογής

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας κάποιοι  που θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε μια συνέντευξη επιλογής δεν θα καταφέρουν να λάβουν μια προσφορά για εργασία.   Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για μια αρνητική αξιολόγηση έχουν να κάνουν με:  
  • Την καθυστέρηση στην προκαθορισμένη συνάντηση.
  • Την έλλειψη προετοιμασίας σχετικά με την δραστηριότητα του εργοδότη.
  • Την άγνοια σχετικά με τις λεπτομέρειες για την θέση εργασίας για την οποία γίνεται η αξιολόγηση.
  • Την χαλαρότητα στη επικοινωνία και στην εμφάνιση.
  • Τα λάθη σχετικά με πληροφορίες  που αναγράφονται στο βιογραφικό.
  • Λανθασμένες απαντήσεις σε κοινά ερωτήματα στα οποία δεν είχε γίνει κάποια σχετική προετοιμασία.
  Όλα τα παραπάνω ή ο συνδυασμός  τους μπορούν να δημιουργήσουν αρνητική εντύπωση σε μία συνέντευξη εργασίας είτε αυτή γίνεται από ένα εργοδότη είτε αυτή γίνεται από συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού .
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα